top of page

# kochaj  i  walcz

Czym jest wojsko gedena?

CZYM  JEST
WOJSKO
GEDEONA?

Wojsko Gedeona wyrosło w diecezji płockiej z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym i Ruchu Światło-Życie, by dziś we własnej formacji przybliżać młodych ludzi do Boga.

IMG_8445_edited.jpg

Wojsko Gedeona organizuje, wspiera i uczestniczy w różnych wydarzeniach.

Od rekolekcji przez koncerty uwielbienia, po wspólne wyjazdy wakacyjne i zimowe.

                                 26  -  06
CZERWCA    LIPCA

 

WYJAZD
WAKACYJNY

07
PAŹDZIERNIKA
 

WAKE UP

NIEDZIELA

MSZE DLA MŁODYCH

NASZ  PODCAST

#dlaWojaków

Posłuchaj świadectw
i przemyśleń naszych Wojaków!

"Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

List do Rzymian 8, 37-39

W liczbach

6

6

+

+

5

5

21

21

1

1

3

3

\

\

Spotkania młodzieżowego
Wojska odbywają
się regularnie w 6 miastach,

a wspólnoty małżeństw w 5!

Wspólnota istnieje od
2002 roku, czyli już 21 lat!

Łączy nas 1 Bóg
w 3 osobach!

Spotykamy się w kilku miejscach.
Skorzystaj z mapy i znajdź naszą wspólnotę w swojej okolicy!

 

  • Instagram
  • Facebook
  • Spotify
  • Youtube
  • TikTok
bottom of page